Thông tin tổng hợp tin tức

Trang thông tin tông hợp tin tức. Cập nhật và tông hợp các tin tức mua bán, công nghệ, sản xuất máy móc công nghệp

Entries from 2019-03-18 to 1 day

Global Real – Interhome and Lennar attract homebuyers from Vietnam

Lennar is one of the biggest real estate developers in the US. Interhome and Lennar will organise a seminar with the theme “Sharing new views on the US real estate market” on March 23, 2019 in Ho Chi Minh City. This seminar will share info…

Giới thiệu sản phẩm tháp xử lý mùi công nghiệp

Trong sản xuất công nghiệp và đặc biệt là trong ngành sản Xuất Tháp Xử Lý Mùi, việc xử lý các khí độc hại phát sinh trong quá trình sản xuất là rất cần thiết. Tuy nhiên, công việc này hiện chưa được các doanh nghiệp sản xuất chú trọng và q…